Molenaar

Publieke uitgifte

Algemene omschrijving

U belegt in aandelen in Molenaar Ecologische Houthandel BV en wordt daarmee direct medeeigenaar van deze onderneming. MEH heeft een fabriek in Leek met personeel, machines en voorraden. Vanuit deze fabriek wordt gelaagd eiken parket geproduceerd en verkocht in Nederland en in het buitenland.

De aandelen worden aangeboden door Molenaar Ecologische Houtindustrie BV (MEH). De aanbieder
is tevens de uitgevende instelling van de aandelen waarin u deelneemt.

In Nederland zijn er circa 10 grotere producenten van houten vloeren, deels elk met hun eigen
focus. Molenaar produceert houten vloeren, met een focus op gelaagde vloeren. Dit is een markt
met een stabiele groei, waar een aantal duidelijke trends aan ten grondslag liggen. Het huidige
machinepark heeft een productiecapaciteit van circa 150.000 m2 per jaar, uitgaande van het
werken in één shift. Zodra er ploegendiensten worden ingevoerd, kan de productiecapaciteit
opgevoerd worden tot meer dan 250.000 m2 per jaar. Met name het opzetten van een fabriek voor
gelaagd parket vraagt grotere investeringen. De nieuwwaarde van het machinepark van MEH is
meer dan 1,5 miljoen euro.

Molenaar heeft gekozen voor een strategische productielocatie in Leek, bij Groningen. Hier is meer
ruimte, in het algemeen lagere kosten en minder schaarste aan personeel. De locatie ligt direct aan
de A7 waardoor transport gemakkelijke en filevrij kan plaatsvinden. De investering die u doet wordt
hoofdzakelijk gebruikt voor het op voorraad nemen en laten drogen van (nat) hout, wat een
margeverbetering geeft, het uitbouwen van het eigen merk Stedenvloeren en het vergroten van de
productiecapaciteit alsmede andere investeringen die bij kunnen dragen aan een hoger rendement.

Highlights

  • Beleggen in aandelen Molenaar Ecologische Houtindustrie is beleggen in activiteiten die geheel eigentijds zijn gemaakt binnen een traditie die vroeger zo gewoon was.
  • Hout is door de eeuwen heen een bewezen product en het gezegde “hout is goud” komt daaruit voort.

Risico's

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de aandelen is afhankelijk van de winst die MEH maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest.

De belangrijkste redenen waardoor MEH mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

• De verkoop van houten vloeren stokt, bijvoorbeeld door een verandering in de vraag, ofwel door het verplicht moeten sluiten van verkoopkanalen, zoals door Corona.
• Het hout als basismateriaal is niet meer (goed) te verkrijgen, waardoor het productievolume niet meer kan groeien of zelfs afneemt, of andere productiekosten stijgen erg, bijvoorbeeld de energiekosten.
• De productielijn heeft te maken met storingen of wordt slecht gemanaged.

De aandelen zijn verhandelbaar, na het sluiten van de emissie, via de private market van MEH. Desondanks kan het zijn dat er op bepaald moment geen koper is voor uw aandeel als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of voor een lagere prijs moet verkopen.

Er bestaan ook andere belangrijke risico’s. Meer informatie over deze risico’s vindt u terug in het AFM Informatiememorandum.

Tarieven investeerders

Transactiekosten primaire markt 0,00%

Uitgiftegegevens

ISIN-code NL00150015Y3
Financieringsdoel € 4.900.000,00
Vaste prijs € 10,00
Minimum investering € 2.500,00
Maximale investering € 4.900.000,00
Begindatum 14 november 2022
Einddatum 30 april 2023

Bestanden